Historia Drukuj


Za początek alpinizmu uważa się pierwsze wejście na Mont Blanc - 8 sierpnia 1786r. Wejście to bardzo rozsławiło pierwszych zdobywców i było inicjatywą do zdobywania innych alpejskich szczytów. Właśnie to sprawiło, że w 14 lat później w 1800r.  książę Karyntii, arcybiskup Graf von Salm Reifferscheid, organizuje wyprawę na Grossglockner. Jak wszystkie górskie wyprawy w XVIIw. ta również miała charakter naukowo – badawczy, nie sportowy. Ekspedycja wyruszyła z miejscowości Heiligenblut mając w składzie 62 osoby, między innymi samego biskupa i naukowców. Wejścia sportowe były wtedy jeszcze nie znane, każde wejście na szczyt należało dobrze udokumentować naukowymi obserwacjami, pomiarami i szkicami. Wyprawa zdobyła właściwy szczyt 28 lipca, po dwóch dniach wspinaczki. Niższy szczyt Kleinglockner, został zdobyty już rok wcześniej 25 sierpnia 1799r. przez wyprawę w składzie: Martin Klotz, Sepp Klotz, Sigmund von Hohenwart i Johann Zopoth.

Grossglockner
Wizerunek Salma Reifferscheida na monecie.